Ratatouille restaurant - Hardewijk

Restaurant
Vischmarkt 4-6, 3841 BG Harderwijk
0341 431256 | info@rttll.nl
KvK 08068001
IBAN NL07RABO0354682563
Verwerking van persoonsgegevens
Rattatouille kan persoonsgegevens van jou verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van Rattatouille en omdat je deze bij het invullen van een contactformulier op deze website zelf verstrekt. Rattatouille kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Rattatouille verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen en/of voor facturatie.

Delen met anderen
Rattatouille verstrekt persoonsgegevens alleen voor reservering en/of om contact op te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rattatouille.nl. Rattatouille zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Beveiliging
Rattatouille neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL certificaat om een veilige interactie tussen de website en de server te bewerkstelligen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rattatouille verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@rattatouille.nl.
Vischmarkt 4-6, 3841 BG Harderwijk
0341 431256 | info@rttll.nl
KvK 08068001
IBAN NL07RABO0354682563